GARANTNI USLOVI

GARANTNI USLOVI ZA SUDOPERE

Garantni rok je 5 godina i važi za kuhinjsku sudoperu Alveus.
Garantni rok za GENESIS program je 2. godine.

GARANTNI USLOVI ZA KUHINJSKE SLAVINE

Garantni rok za slavinu i njene sastavne delove je 5 godina.
Garantni rok za površinski sloj kod granitnih slavina je 2 godine.

Garantni rok započinje od dana prodaje sudopere korisniku. Garancija pokriva sve nepravilnosti nastale u procesu proizvodnje i/ili u samom materijalu proizvoda. Uslov za priznavanje garancije je pravilno i u celosti ispunjen garantni list uz prilaganje računa s čitljivim datumom i mestom kupovine. Garancija se ne priznaje ukoliko se korisnik nije pridržavao upustava proizvođača o ugradnji, načinu koriščenja, čišćenju i održavanju proizvoda. Garancija ne važi za štete prouzrokovane nestručnim popravkama, nepravilnom ugradnjom, konstrukcijskim prepravkama ili neredovnim čišćenjem. Mehanička oštećenja, površinske ogrebotine, vodeni kamenac i potrošni delovi (npr. zaptivači i dekorativne pločice) ne mogu se reklamirati. Garancija važi na području Republike Srbije. Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavca zbog nedostataka na proizvodu.

Copyright © 2021.P2P. Vibe All rights reserved.